- Oslo Cancer Cluster - http://oslocancercluster.no -

Helseøkonomen – kreftpasientens venn eller fiende?

Fredagsmøte på Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus:

Helseøkonomen – kreftpasientens venn eller fiende? Bruk av økonomisk teori og metode i helsepolitikken.

Ivar Sønbø Kristiansen, MD PhD MPH, Professor emeritus, Department of Health Management and Health Economics     

          

Andre planlagte fredagsmøter: folk.uio.no/arnewes/radiumhospitalet [1]