Ny rapport om helsenæringens verdi

En ny rapport om helsenæringens verdi er ute. Du kan laste ned rapporten her.  

 

Oslo Cancer Cluster er del av et konsortium som ønsker en oversikt over helsenæringens tilstand i Norge. Helseindustrien er en ung næring i Norge. Derfor måles den ikke som andre næringer av Statistisk Sentralbyrå. Dette er grunnen til at konsortiet har bestilt rapporten “Helsenæringens verdi” fra Menon Economics.

Rapporten beskriver helsenæringens omfang, utvikling og bidrag til det norske samfunnet. 

Rapporten tar opp flere temaer. Den beregner næringens verdiskaping, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Den måler samlet forskningsinnsats og innovasjonsresultatene i næringen. Den avdekker også gründerbedriftenes kapitalbehov og næringens flaskehalser mot vekst og internasjonalisering. Til sist måler den næringens eksport og drøfter næringens samfunnsgevinster.

I 2016 gikk konsortiet for første gang sammen for å utarbeide en rapport som beskrev hele den norske helsenæringen i tall. Fjorårets rapport finner du her. Årets rapport bygger på fjorårets, med oppdaterte tall og med et bredere datagrunnlag.

Du finner den nye rapporten her: Helsenæringens Verdi (Menon-publikasjon Nr. 29 2017)

Høydepunkter fra rapporten:

  • 10 prosent omsetningsvekst fra 2014 til 2015: fra 47 milliarder kroner til 52 milliarder kroner
  • Omsetningen kan bli 61 milliarder i 2017
  • Helsenæringen er den mest forskningsintensive næringen i Norge
  • Åtte av ti bedrifter i helseindustrien hadde forsknings- og utviklingsaktivitet i 2016
  • 11 prosent av bedriftene regnes som gründerbedrifter. I næringslivet generelt er andelen to prosent
  • Helsesektoren har vokst med 141 prosent fra 2004 til 2014
  • Bedriftene innen helseindustrien er mer internasjonalt ambisiøse enn andre næringer

Deltakerne i konsortiet er:

Print This Post