Her ser du Tim som er hovedpersonen i en rekke animasjonsfilmer fra Oslo kommune. På Arendalsuka fikk vi se kreftpasienten Tim som kom hjem etter endt behandling og hvordan digitale hjelpemdiler hjelper ham til å bli frisk.

Tim: Pasienten som kommer hjem

Kan digitale løsninger lette hverdagen for pasienter som kommer hjem etter endt behandling?

Det ville Oslo Cancer Cluster, sammen med Kreftforeningen og IKT Norge finne ut av på ettermiddagsprogrammet under Arendalsuka onsdag.

Arrangement: PASIENTEN KOMMER HJEM – PAKKEFORLØP OG DIGITAL OPPFØLGING

Kreftpasienten Tim
Daglig leder for Oslo Cancer Cluster og konferansier Ketil Widerberg begynte med å presentere oss for «Tim».  Tim er hovedpersonen i en rekke animasjonsfilmer fra Oslo kommune, der de ser for seg hvordan de skal møte innbyggerne i kommunen i framtida.

Hvorfor henger helsesektoren etter resten av utviklinga? (Ketil Widerberg)

Vi fikk se pasienten Tim og hvordan, i et drømmescenario, Tim blir tatt vare på etter endt kreftbehandling.

Dette er viktig fordi: «Vi vil stadig få flere og flere mennesker som får en kreftdiagnose», ifølge Ketil Widerberg.

I filmen ser vi Tim ta i bruk app-er og duppeditter for lette sin hverdag som pasient. Teknologi vi «alle» allerede bruker i hverdagen.

— Så hvorfor er dette et drømmescenario, spurte Widerberg etter å ha sett filmen.

— Er ikke dette teknologi vi har allerede i dag? Hvorfor henger helsesektoren etter resten av utviklinga?

Transportplan for data
Finansbyråd Robert Steen, som har jobbet i 15 år med digitalisering for Schibsted, mener vi mangler samhandling innen digitalisering.

— Vi må lage en nasjonal transportplan for data. Først da kan vi få en verden der pasienten får all mulig hjelp digitalisering faktisk kan tilby, sa Steen.

“Vi har teknologien. Vi må bare ta den i bruk!” (Anne Lise Ryel)

Anne Lise Ryel, generalsekretær for Kreftforeningen, understreket hvor viktig digitalisering er for hverdagen til dem som kommer hjem etter kreftbehandling, og at det finnes et stort potensial for både pasient og sykehus når det kommer til digitalisering.

— Jeg husker når man gikk i banken for å betale regninger. Det er veldig lenge siden nå, men det virker som helsesektoren ikke har beveget seg videre som resten av samfunnet, poengterte Ryel og sa senere:

— Vi har teknologien. Vi må bare ta den i bruk!

— Vi må kunne ta prøver i hjemmet slik diabetikere tar insulin. Det sparer pasienten for tid og energi, og gir flere ledige sykesenger, var ett av innspillene til Andreas Stensvold ved Sykehuset Østfold, der de prøver å ta i bruk mer moderne teknologi.

— Vi må bruk IT i kreftbehandlingen fordi vi trenger alle mulige hjelpemidler når stadig flere får kreft, poengterte Stensvold.

Må bestille smartere
Et sted å begynne for å gjøre digitale hjelpemidler tilgjengelig for pasienter, er å bestille smartere. Dette snakket Wenche Dehli, Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, om.

— Vi må samle bestillingene våre slik at lettere kan få de til å snakke sammen, sa hun, og videre:

— Pasienten skal ikke merke hvem de får tjenesten fra. Alt må koordineres på forhånd av kommune og sykehus.

Møtet avsluttet med en debatt med flere av deltakerne ledet av Nard Schreurs, avd. direktør for e-helse og smart-tech, IKT Norge.

Print This Post