Fredagsmøte på Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus: Helseøkonomen – kreftpasientens venn eller fiende? Bruk av økonomisk teori og metode i helsepolitikken. Ivar Sønbø Kristiansen, MD PhD MPH, Professor emeritus, Department of Health Management and Health Economics           

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?» LAST NED PROGRAM Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøtet i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden. Temaet […]

VELKOMMEN TIL POLITISK MØTE PÅ LITTERATURHUSET FREMTIDENS KREFTBEHANDLING – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden TEMA: Ny kreftbehandling – kun et spørsmål om pris?   PROGRAM 07.45–08.00 Registrering og frokostservering 08.00–08.10 Velkommen ved arrangørene 08.10–08.30 Overlevelsesdata; langtidsoverlevelse på ny kreftbehandling – Professor Giske Ursin, direktør, Kreftregisteret 08.30–08.50 Nye metoder – hvor står […]