Velkommen til tredje del av webinarserien Klyngelederkaffe. Denne gangen skal kaffepraten handle om politikk og ambisjoner på helseområdet. 99% av befolkningen har brukt internett de siste tre månedene, og 95% bruker digitale bankløsninger (SSB). Det vitner om en befolkning som er komfortabel med digitale tjenester og forventer at det offentlige Norge henger med. I tillegg […]

Er du interessert i norsk helsepolitikk? Oslo Cancer Cluster og partnere er med i årets spørreundersøkelse Kantar Helsepolitisk barometer, og tar pulsen på hva befolkningen mener om kreftbehandlingen i Norge. Det blir digital presentasjon av ferske resultater fra Helsepolitisk barometer 2022 7. april kl. 10. Sentrale politikere og aktører innen Helse-Norge kommenterer og debatterer resultatene. […]