Åpent møte: Hvordan skal vi drive genetisk forskning i Norge?


Event Details


Genetisk informasjon har blitt sentralt for mye forskning. Rask utvikling på feltet, i kombinasjon med dataenes sensitive karakter, har skapt mye debatt og også usikkerhet rundt forvaltningen og forsvarlig gjennomføring av slike prosjekter.

Program og påmelding

 

 

Print This Post