Arendalsuka 2019: Helsenæring – dette skal vi bli best på! (live podkast)


Event Details


Arrangører: Radforsk, LMI, Novartis og Janssen

Helsenæringen er en global næring hvor det ikke nytter å være best i breddeidrett. Skal Norge som et lite land komme på kartet og tiltrekke oss internasjonale investeringer og samarbeid, så må vi bli best der vi kan. Vi må tenke nisjer, spisse oss og ta de grepene som gjør at vi blir best. Kliniske studier og helsedata er to områder hvor vi innen nisjer kan bli verdensledende – men hvordan kommer vi oss dit? Er vi der allerede på noen områder? Hva må til for å ta steget opp i verdenseliten?

I podkasten Radium direkte fra Arendalsuka har vi invitert inn ledende klinikere, representanter fra firmaer og politikere til å ta debatten om veien videre fra Stortingsmeldingen om helsenæringen til virkeligheten.

 

Program:

9:00 – 9:05: Podkasten Radium introduserer tema

Møteledere:
Jónas Einarsson, administrerende direktør Radforsk
Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig Radforsk

9:05 – 9:30: Helsedata

I årevis har vi hørt om det norske datagullet, men er det fremdeles bare gråstein under bakken siden vi aldri kommer så langt at vi får utnyttet det? Dette er et område som er høyaktuelt for investering fra utenlandske firmaer i privat-offentlig samarbeid med stor nytte for helsesektoren. Men hva skal vi satse på og hvordan?

Deltagere:
• Veronika Barrabes, administrerende direktør Novartis og styreleder i LMI
• Giske Ursin, administrerende direktør Kreftregisteret
• Andreas Stensvold, avdelingsleder kreftklinikken, Sykehuset i Østfold

9:30 – 9:55: Kliniske studier

Antallet kliniske studier i Norge går ned til tross for stor innsats og politisk vilje til å få flere studier til Norge. Bør vi satse på avanserte kliniske studier, f.eks innen CAR-T, celleterapi og andre områder der vi har ledende fagfolk og fagområder? Eller er INSPIRE-prosjektet i Kreftregisteret nøkkelen? Hvilke grep bør helse- og omsorgsdepartementet ta i sin handlingsplan om kliniske studier som kommer i 2020?

Deltagere:
• Fredrik Schjesvold, overlege Oslo universitetssykehus og leder Oslo myelomatosesenter
• Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen Nordic
• Maiken Engelstad, avdelingsleder i Helse- og omsorgsdepartementet

9:55 – 10:30: Paneldebatt:

Hvordan skal vi bli best på kliniske studier og helsedata for å bygge helsenæringen videre? Stortingsmeldingen om helsenæring peker på noen grep som kan løfte næringen, som å invitere næringslivet inn, satse på privat-offentlig samarbeid og endre kulturen i helse- og omsorgssektoren. Men blir vi best av dette?

Deltagere:
• Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen, LMI
• Ruth Grung, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
• Torill Eidsheim, stortingsrepresentant Høyre
• Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for Strategi og Entreprenørskap, BI

Print This Post