- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Arendalsuka: Norsk helseindustri internasjonalt

Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Legemiddelindustriforeningen, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjennomført et forprosjekt om strategisk posisjonering av norsk helseindustri.

30 sentrale aktører i næringen har gitt sine innspill til hvordan vi kan bygge en større norsk helseindustri. Hvordan kan dettes følges opp og hva blir viktig fremover?

Gratis inngang!

Program:

Jan Glendrange, ZYNK, presenterer prosjektets forprosjektrapport og de viktigste innspillene som 30 nøkkelaktører i helseindustrien har kommet med.

Forberedte innlegg (3 min) fra:

 

Innlederne debatterer internasjonalisering av og eksport fra norsk helseindustri.

Debattleder: Elisabeth Skarsbø Moen