Arendalsuka: Særstilling – Helse og velferd som ny vekstnæring


Event Details


Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til debatt om hvordan vi kan skape vekst og næringsutvikling – og Oslo Cancer Cluster sin daglige leder Ketil Widerberg argumenterer for økt satsing på helsklynger. 

Den norske helsenæringen er voksende, og gjør seg bemerket internasjonalt. Kombinasjonen av et godt fungerende helsevesen, høy forskningskvalitet, innovative bedrifter, helseregistre og biobanker gir store muligheter for å skape verdier og en global helsenæring med flere norske arbeidsplasser.

Dette kan vi oppnå blant annet gjennom smart bruk av IKT, infrastruktur som legger til rette for forskning, innovasjon og vekst, gode koblinger mellom privat og offentlig sektor, samt et offentlig støtteapparat som legger til rette for at næringen kan vokse.

Møt Alexandra Bech Gjørv konsernsjef i SINTEF, Arne Norheim administrerende direktør i IBM, Ketil Widerberg leder av Oslo Cancer Cluster, Jan Nordlid, leder av selskapet GoTreatITCloud, Espen Susegg adm.dir. i SIVA, Anne Kjersti Fahlvik divisjonsdirektør i Forskningsrådet og Anita Krohn Traaseth adm. dir. i Innovasjon Norge.

 

Print This Post