Arendalsuka: Seminar om helsenæring


Event Details


Oslo Cancer Cluster,Universitetet i Oslo, Legemiddelindustrien, Dagens Medisin, Kreftforeningen og Folkehelseinstituttet inviterer til seminar under Arendalsuka.

I partiprogrammene står det mye som bra om helse og helsenæring. Men nå må festtalene bli til handling. Og mye faller mellom forskjellige stoler og forskjellige departementer. Hva og hvor er the missing link?

Medvirkende
  • Bent Høie, helse- og omsorgsminister.
  • Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo.
  • Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet.
  • Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant (AP), Helse- og omsorgskomiteen.
  • Erland Skogli, partner, Menon Economics.
  • Anne Lise Ryel, generalsekretær, Kreftforeningen.
  • Karita Bekkemellem, adm.dir, Legemiddelindustrien (LMI).
Kontaktperson:
Espen Snipstad, Legemiddelindustrien (LMI), 91335106

Se mer info her.

Print This Post