Clinical studies within cancer immunotherapy


Event Details


Norsk Biotekforum og  Smerud Medical Research International AS  inviterer til møte i møteserien om klinisk utprøvning.

 Registration

Program:

  • Kliniske studier innenfor cancer immunterapi  – Introduksjon  v/Knut T. Smerud, Smerud Medical Research International AS
  • Faglig bakgrunn for immunoterapi og oversikt generelt om temaet – Professor Gustav Gaudernack, Oslo Universitetssykehus
  • Bedriftspresentasjoner:

o   Ultimovacs AS v/Øyvind Arnesen, CEO

o   Vaccibody AS v/Ole Henrik Brekke , CEO

o   Targovax AS

·       Kaffepause 30 min

  • Service-enhetene:

o   Fase 1 enheten Oslo Universitetssykehus

o   Inven2  – Hvordan håndtere kontrakter når det er underliggende støtteordninger i bunnen som OFU, BIA, VRI, EU mv. v/Siri Kolle, Inven2

  • “Investor-miljøet” – Hvorfor er immunoterapi et attraktivt investeringsobjekt

o   Investorer

 

 

 

Print This Post