- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Clinical studies within cancer immunotherapy

Norsk Biotekforum og  Smerud Medical Research International AS  inviterer til møte i møteserien om klinisk utprøvning.

 Registration [1]

Program:

o   Ultimovacs AS v/Øyvind Arnesen, CEO

o   Vaccibody AS v/Ole Henrik Brekke , CEO

o   Targovax AS

·       Kaffepause 30 min

o   Fase 1 enheten Oslo Universitetssykehus

o   Inven2  – Hvordan håndtere kontrakter når det er underliggende støtteordninger i bunnen som OFU, BIA, VRI, EU mv. v/Siri Kolle, Inven2

o   Investorer