- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

DM Arena: Kreftkonferansen 2014

Dagens Medisin inviterer til DM Arena: Kreftkonferansen 2014 Daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg vil innlede til debatt om “kreftforskning og kliniske studier”.