DM Arena Kreftkonferansen


Event Details


Velkommen til Dagens Medisin sin årlige Kreftkonferanse, som i år arrangeres i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark.
Møtet er lukket for legemiddelindustrien, så fremt de ikke er sponser av møtet.

 

Print This Post