EHiN 2020


Event Details


Save the date for EHiN (E-Health in Norway – Norway’s largest e-health conference) – 10-11 November 2020.

The unique aspect of EHiN is that decision-makers, the industry and the health sector are gathered in one place to talk together, share knowledge, learn from each other and collaborate. We wish to create a meeting place where the industry and the developers of technological solutions can learn from the employees in the health sector and the public sphere, and vice versa. We believe success and the best solutions are achieved through collaboration and knowledge sharing.

Our vision: To contribute to making Norway a driving force in the development of the health services of the future.

More information: https://www.ehin.no

 


 

EHiN (Norges nasjonale e-helse konferanse) holdes 10. og 11. november 2020.

Det unike med EHiN er at beslutningstagere, næringslivet og helsesektoren er samlet på et sted for å snakke sammen, dele kunnskap, lære av hverandre og for å samarbeide. Vi ønsker å skape en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-helse kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling.

Visjon: Å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

Mer informasjon: https://www.ehin.no

Print This Post