Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap i Oslo- och Göteborgsregionerna – Göteborg


Event Details


Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, and Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens regionala sektion, IVA Väst, inviterer til åpne seminarer onsdag den 16 mars 2016 i Göteborg och tirsdagen den 19 april 2016 i Oslo. Keynote speaker Ketil Widerberg, General Manager, Oslo Cancer Cluster will talk about research and commercialisation of cancer.

 

Program Göteborg onsdagen den 16 mars 2016 

 

14.00 Öppning av seminariet samt en resumé av NTVAs och IVA
Västs gemensamma seminarium om höghastighetståg 2015.
Rolf Andersson, IVA Väst, Hugo Parr, NTVA och Ivan
Öfverholm, IVA
14.20 Samarbete mellan universiteten i Oslo och Göteborg
för att utveckla teknisk-naturvetenskaplig kompetens
Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo

Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
15.20 Kraftfulla forskningssatsningar i Sverige och Norge för att skapa nytta för människa, industri och samhälle

 

(15.20-15.50)   Grafen och andra nya material
   Jari KinaretDirector of the Graphene Flagship, Chalmers

 

(15.50-16.30) Materialens mikroskopiska uppbyggnad MAX IV och ESS
   Lars Börjesson, vicerektor vid Chalmers, ordförande för ESS
Council och en av initiativtagarna till ESS i Lund samt tidigare
styrelseordförande för MAX IV
   Aleksandar Matic, ledare för styrkeområde Materialvetenskap,
Chalmers och ansvarig för Chalmers samverkan med ESS och
MAX IV

 

(16.30-16.45) Paus med förfriskningar

 

(16.45-17.45) Cancer i centrum för norsk satsning inom life science
        Forskning och kommersialisering
     Gunhild Mælandsmo, leder seksjon for Tumorbiologi, Institutt
for Kreftforskning,  Oslo

    Ketil Widerberg, leder Oslo Cancer Cluster, Oslo
17.45 Frågor, kommentarer och diskussion

 

18.30 Avslutning med samtal och mingelmat.

 

 

 

 

 

 

Print This Post