- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Forskning och utveckling inom teknik och naturvetenskap i Oslo- och Göteborgsregionerna – Oslo

Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA, och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens regionala sektion, IVA Väst, inbjuder till öppna seminarier onsdagen den 16 mars 2016 i Göteborg och tisdagen den 19 april 2016 i Oslo.

Keynote speaker Ketil Widerberg, General Manager, Oslo Cancer Cluster will talk about research and commercialisation of cancer.

More information will follow soon.