- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Forskningskafe om “big data”

Hva er egentlig “big data”? Og hva kan vi bruke det til? Ny teknologi gjør det mulig å håndtere enorme datamengder som kan danne grunnlaget for så forskjellige ting som ny kreftbehandling, individrettet markedsføring og transportplanlegging. Kom og hør tre forskere fortelle om muligheter, utfordringer og begrensninger. Delta gjerne i debatten etterpå!

På podiet:
* Kjersti Aas, Norsk Regnesentral og SFI-senteret “Big Insight”
* Ole Christian Lingjærde, Universitetet i Oslo og Oslo Cancer Cluster
* Geir Hasle, SINTEF Oslo

Møteleder: Ruth Astrid Sæter