Forskningsrådet: Bedre diagnostikk og behandling av kreft


Event Details


17. september inviterer Program for Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet i Forskningsrådet til seminar om implementering, behov og brukermedvirkning i kreftforskning.
Vi får spennende foredrag av professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet, avdelingsdirektør Gro Jamtvedt fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten og styreleder Pål Kjeldsen i Hjernesvulstforeningen.

 

Dette er et seminar i regi av Forskningsrådet – så eventuelle spørsmål ad seminaret må rettes dit.

Print This Post