- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Forskningsrådet: Bedre diagnostikk og behandling av kreft

17. september inviterer Program for Offentlig initierte kliniske studier på kreftområdet i Forskningsrådet til seminar om implementering, behov og brukermedvirkning i kreftforskning.
Vi får spennende foredrag av professor Peter Vedsted [1] fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet, avdelingsdirektør Gro Jamtvedt [2] fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten og styreleder Pål Kjeldsen i Hjernesvulstforeningen [3].

 

Dette er et seminar i regi av Forskningsrådet – så eventuelle spørsmål ad seminaret må rettes dit.