Forskningsrådet: Konferanse og workshop om nanoteknologi innen helse og medisinsk teknologi.


Event Details


Velkommen til Forskningsrådets konferanse og workshop om nanoteknologi innen helse og medisinsk teknologi. Vi ser på hvordan fremtidens behov for helsetjenester og medisinske tilbud kan være en drivkraft for forskning og innovasjon innenfor nanoteknologi, gjerne i grenseflaten mot IKT og bioteknologi.

Nanoteknologi for bedre diagnostikk og persontilpasset behandling er visjonen vi skal strekke oss etter. Hvordan kan tilgjengelig FoU-kompetanse, næringslivets og “brukernes” behov forsterke og inspirere hverandre for å bringe oss dit i framtiden?

Vi lover deg en dag full av kunnskapsutveksling og nettverksbygging. Du får møte eksperter, næringslivsrepresentanter, investorer og forskere. Du får høre spennende foredrag fra nasjonale og internasjonale eksperter i fagfeltet. Samtaler rundt bordene og deltakerinvolvering i workshopen vil gi deg mulighet til selv å bidra, inspirere og diskutere forskningsbehov og innovasjonsmuligheter.

Kathrine Myhre fra Oslo Medtech vil lose oss igjennom dagen som konferansier og debattleder. Som leder av næringsklyngen Oslo Medtech har hun erfaring med å stimulere kunnskaps- og næringsutvikling innenfor helse- og omsorgsektoren.

Workshopen vil bli ledet av Ylva Lindberg fra Sigla. Hun har mer enn 15 års erfaring fra næringslivet.

Det er ingen deltakeravgift.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster

 

Har du spørsmål, ta kontakt med

Aase Marie Hundere, telefon 41 42 20 58

Cecilie Anita Mathiesen, telefon 45 69 03 57

Lenka Hannevold, telefon 98 23 04 53

 

Print This Post