Fra ord til handling – helsenæringens innspill til Industrimeldingen


Event Details


Velkommen til Næringslivets Hus fredag 4. november kl. 08.30 – 10.30. Enkel servering fra 08.00. Helsenæringen er en av Norges nye vekstnæringer. Gjennom høy kompetanse, innovasjon, forskning og teknologi kan Norge møte fremtidens økte behov for helse og omsorg. Nå er tiden inne for konkrete tiltak. Vi må fra ord til handling. NHO Arena Helse og velferd inviterer til frokostmøte med fokus på noen av disse temaene.

 

Helsenæringens innspill til regjeringens arbeid med Industrimeldingen begrunner følgende forslag:
• Økt kommersialisering og næringsutvikling ut av forskningen. Tilgangen på risikovillig kapital må styrkes.
• Testsentre/katapulter innen helseindustri/-produksjon. Mål om 10.000 nye arbeidsplasser i helsenæringen.
• Bruken av velferdsteknologi må skyte fart. Sikre et bærekraftig leverandørmarked.
• Effektiv infrastruktur for sekundærbruk av helsedata for bedre helse og næringsutvikling.
• Markedsadgang, innovative offentlige anskaffelser og konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører.

 

Du vil bl.a. møte:
o Stortingspolitikere og andre næringspolitikere
o Statssekretær Dilek Ayhan, Nærings- og fiskeridepartementet
o Bedriftsrepresentanter fra hele verdikjeden i helse- og velferdsmarkedet
o Ketil Widerberg, daglig leder i Oslo Cancer Cluster
o NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund
o Administrerende direktør i Abelia Håkon Haugli
o Administrerende direktør i LMI Karita Bekkemellem
o Administrerende direktør i NHO Service Anne-Cecilie Kaltenborn

Print This Post