Fra seminaret vi hadde i 2022 på båten Rygerelektra i Pollen i Arendal. I år kommer de samme klyngelederne, men muligens andre politikere. Foto: Oslo Cancer Cluster

Arendalsuka: Fremtiden for digital helse. Testet og godkjent i Norge


Event Details


Digitale løsninger gir store muligheter til å forbedre hvordan vi leverer helsetjenester og behandler pasienter, og nyskapninger åpner nye muligheter for norsk næringsliv hjemme og i utlandet.

Dessverre er det slik at selv med 350 000 digitale apper tilgjengelig og 5 millioner daglige nedlastinger på globalt nivå, er det få helsesystemer som klarer å ta disse effektivt i bruk i dag. Manglende tillit til umoden teknologi i et uoversiktlig marked er blant barrierene, hvor test- og godkjenningsordninger er en måte å løse disse utfordringene på.

I dette arrangementet vil vi vise eksempler på hva andre land i Europa har gjort for å kunne ta nye digitale løsninger i bruk på en effektiv måte. Etterpå vil vi diskutere hvordan Norge kan etablere seg som en ledende nasjon for utvikling og trygg innføring av digitale helseløsninger.

Arrangører: Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, The Life Science Cluster og DNV.

Print This Post