- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Arendalsuka: Future cancer treatment – how to secure cancer patients the best treatment?

Fremtidens kreftbehandling – politisk møte under Arendalsuka 2015

Møteserien «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?»

Oslo Cancer Cluster, LMI, AstraZeneca og MSD inviterer hermed til det tredje møte i den politiske møteserien om fremtidens kreftbehandling – denne gangen i samarbeid med Kreftforeningen.

Vi stiller spørsmål ved hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden.

VELKOMMEN TIL MØTE UNDER ARENDALSUKA 2015

ER NORGE KLAR FOR KREFTBØLGEN? – om persontilpasset kreftbehandling

Tid: Torsdag 13. august kl 11.20-13.50

Sted: Arendal kino

Program
10.45 Registrering og lett lunsj

11.20 Velkommen og introduksjon

11.30–11.45 Fremtidsrettet satsing på livsvitenskap
-Ole Petter Ottersen, rektor, Universitetet i Oslo

11.45–12.00 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin
– Gunn Fredriksen, seniorrådgiver og prosjektleder, Helsedirektoratet

12.00–12.15 Er Norge klar for kreftbølgen? Ny kreftbehandling i utvikling
– Hans Petter Strifeldt, MSD Norge og Jens Bjørheim, AstraZeneca

12.15–12.30 Persontilpasset behandling av lungekreft
– Odd Terje Brustugun, onkolog, OUS Radiumhospitalet

12.30–12.45 Min historie
– Kari Grønås

12.45 –12.55 Innledning til politisk debatt
– Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

13.10 –13.50 Paneldiskusjon

Presentasjon av panelet, korte innlegg fra Ap, H, Frp og Krf

Moderator: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

Kari Henriksen, Arbeiderpartiet
Kristin Ø. Johnsen, Høyre
Olaug Bollestad, Kristelig Folkeparti
Cecilie Brein-Karlsen, Fremskrittspartiet
Karita Bekkemellem, LMI
Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

Oppsummering ved moderator og vel hjem

 

***

Meeting series Future cancer treatment how secure Norwegian cancer patients the best treatment in the future?”

Oslo Cancer Cluster, LMI, AstraZeneca, MSD hereby invites you to the third meeting of its policy meeting series on the future of cancer treatment – this time together with the Norwegian Cancer Society.

WELCOME TO OUR MEETING DURING ARENDALSUKA 2015!
Time: Thursday 13 August at 11:30 a.m. to 2:00 p.m.
Location: Arendal cinema

Register here

Bookings are no longer available for this event.