- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Fremtidens kreftbehandling: Tilgang til ny kreftbehandling

«Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandling i fremtiden?»

LAST NED PROGRAM [1]

Oslo Cancer Cluster og LMI inviterer til det andre frokostmøtet i en politisk møteserie. Møteserien retter spørsmål om hvordan Norge skal sikre sine kreftpasienter en behandlingen på høyde med det beste internasjonalt – både i dag og i fremtiden.

Temaet denne gang er tilgang til ny kreftbehandling. Medlemsbedriftene AstraZeneca og MSD er medarrangører av møteserien.

PROGRAM

Moderator: Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

07.30–08.10 Registrering og frokostservering

08.10–08.30 Introduksjon til tema; kreftpasienters tilgang til ny behandling
Øyvind Arnesen, administrerende direktør i Ultimovacs, medlem av Oslo Cancer Cluster

08.30–08.50 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesielisthelsetjenesten
Øyvind Melien, sekretariatsleder for nasjonalt system, Helsedirektoratet

08.50–09.10 Industriens rolle i metodevurdering – kun et spørsmål om pris?
Karita Bekkemellem, direktør, LMI

09.10–09.30 Nye behandlingsmuligheter med nye medisiner
Arne Stenrud Berg, onkolog og overlege, Drammen sykehus

Kort benstrekk

09.40–10.00 Pasienthistorie om tilgang til ny behandling.
Pasient

10.00 – 10.15 Innledning til diskusjon ved Ap, Høyre, Krf

10.15 –11.30 Paneldiskusjon med debattanter:

Karianne Tung, Arbeiderpartiet
Kristin Ø. Johnsen, Høyre
Olaug Bollestad, Kristelig Folkeparti
Karita Bekkemellem, LMI
Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen
Arne Stensrud Berg, Drammen sykehus
11.30 Oppsummering ved moderator