- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) inviterer til seminar: Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde.

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) ønsker med dette seminaret å bidra til at de offensive forslagene om næringsutvikling i HelseOmsorg21-strategien videreføres i konkrete tiltak.

Det vil bli opprettet ventelister ved stor interesse.

Kontakt:
Sølvi Lerfald [3]
Inger Hjeldnes Senneseth [4]
Anne Berit Kolmannskog [5]