Helsenæringens tall og fakta overrekkes næringsminister Monica Mæland


Event Details


Helse har blitt fremhevet som Norges nye vekstnæring. Men hvor stor er egentlig næringen? Hvor viktig er den? Og hva er potensialet for Norge? For første gang er det laget en oversikt over den samlede helsenæringen i Norge.

Fredag 13.mai presenterer Menon Economics en fersk analyse som vil vise sentrale nøkkeltall som omsetning, verdiskaping, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. I tillegg vil den gi prognoser for vekstpotensialet i Norge, beskrive forskningsaktiviteten, eksportandelen, Norges attraktivitet for internasjonale etableringer og investeringer, samt samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til nye og forbedrede produkter og tjenester levert av helsenæringen. Rapporten bli presentert og overrakt næringsminister Monica Mæland av NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Inviterte gjester møter alle aktørene i samarbeidet som vil være vertskap.

Tid: 13. mai 2016, kl. 0800 – 1000
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Majorstuen

Gjennom fakta vil vi belyse hvorfor helsenæringen i Norge har vekstmuligheter og potensiale. Vi vet at vi har fortrinn i form av helseregistere, tillitsbasert forretningsklima og stabile økonomiske og politiske forhold. Sammen med de faktiske tall og grafer vil vi fokusere på mulighetsbildet. Og som statsminister Erna Solberg tidligere har uttalt: «Helseindustrien har dobbelt gevinst – både verdiskapning og arbeidsplasser, og nytte for pasientene».

Rapporten ble spesifisert og bestilt gjennom et samarbeid mellom NHO, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Abelia, Oslo Medtech, Inven2, Legemiddelindustrien, Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, NorInn og Nansen Neuroscience Network. Formålet er å få et helhetlig bilde av helsenæringen i Norge, presentert gjennom en upartisk rapport.

Print This Post