IBM og Watson til OCCI


Event Details


Hvordan kan kognitive løsninger, som både forstår, vurderer og lærer kontinuerlig, øke presisjonen og styrke kvaliteten i pasientbehandlingen?

Vi ser nærmere på hvordan kognitiv teknologi tas i bruk innen helse og hvordan disse avanserte analyseverktøyene kan komme pasientene til gode. IBM vil også forelle om deres prosjekt der norske studenter skal lære Watson norsk.

 

11:00 – 11:45 Registrering og lunsj
11:45 – 12:05 Velkommen og introduksjon til IBM Norges cognitive helsesatsning; Watson lander i Norge!
Arne Norheim, Adm. dir. IBM Norge
Ketil Widerberg, Adm. direktør for Oslo Cancer Cluster
Thomas Anglero, Innovasjonsdirektør, IBM Norge
12:05 – 12:35 BIGMED legger grunnlaget for innføring av presisjonsmedisin i Norge
Dag Undlien, Biolog, lege og professor i medisinsk genetikk ved Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo
12:35 – 13:05 INTROMAT – Presentasjon av prosjektet og hvordan det tar nytte av digitale løsnigner for forebygging, behandling og oppfølging av mentale lidelser
Andreas Petlund, Senior Research Scientist, Head of department
13:05 – 13:20 Pause
13:20 – 13:50 MEDICLOUD – En fasilitator og aksellerator for tjenesteinnovasjoner innen e-helse
Asbjørn Finstad, Avd. leder Sykehuspartner
13:50 – 14:10 Avslutning og presentasjon av prosjektet som skal lære Watson norsk
Thomas Anglero, Innovasjonsdirektør IBM Norge
Velkommen til en inspirerende dag med oss !

 

Print This Post