Information meeting – funding opportunities from the Norwegian Research Council


Event Details


INFORMASJONSMØTE OM MIDLER FRA FORSKNINGSRÅDET

Det ligger store muligheter for å hente ut kapital fra de ulike programmene og EU midlene i Forskningsrådet for FoU aktører og bedrifter innen kreft:

– 430 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet – Skissefrist: 19 august, Søknadsfrist: 14.oktober 2015.
– 15 millioner til etablering og drift av innovasjonsnettverk – søknadsfrist: løpende
– 10 millioner til etablering av nettverk for næringsliv og forskningsmiljøer – søknadsfrist: løpende
– 40 millioner til BIOTEK2021 Optimaliseringsmidler – innenfor diagnostikk og behandling av kreft – søknadsfrist: 9 september 2015
– 71 milliarder euro til HORISONT2020 – neste utlysning innen helse: september 2015

Det kan være krevende for enkeltbedrifter å ha oversikt over de individuelle utlysninger og reglene for å kvalifisere for støtte, og Oslo Cancer Cluster ønsker å bidra til at flere av våre norske aktører utløser offentlig støttemidler og deltar i EU prosjekter.

Vi inviterer herved til et informasjonsmøte fredag 4.september 2015, kl 10.00 – 13.00

TENTATIVT PROGRAM
Kl 10.00-10.30 Velkommen og lett servering

Programpresentasjoner med fokus på muligheter for aktørene i Oslo Cancer Cluster;

KL 10.30-11.45 Nasjonale program
Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) ved Lars Petter Korsnes
– Spørsmål og svar
BIOTEK2021 og Optimaliseringsmidler (kort frist) ved Lars Petter Korsnes
– Spørsmål og svar

Kl 11.45-12.15 HORISONT2020 ved Berit Nygaard
– Spørsmål og svar

Kl 12.30 Oppsummering og vel hjem

***

There is great potential to extract capital from the various programs and EU funds in the Norwegian reserach Council, and Oslo Cancer Cluster wants to help to trigger more public funding and participation in EU projects.
We hereby invite you to an information meeting on Friday September 4, 2015

 

Print This Post