Innspillsmøte om norsk helseindustri


Event Details


Vi inviterer til møte for å få dine innspill om norsk helseindustri som ledende innovatør, næringsaktør og eksportør.

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Norway Health Tech, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Oslo Cancer Cluster har gått sammen om et strategisk posisjoneringsprosjekt for norsk helseindustri som foreløpig har resultert i forprosjektrapporten «Strategisk posisjonering av norsk helseindustri».

 

Konklusjonene herfra er presentert for Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helse og Omsorg21 (HO21) som innspill til den kommende stortingsmeldingen om helseindustrien.

Nå er vi i gang med hovedprosjektet og inviterer derfor våre medlemmer og andre som jobber innenfor kreftområdet, til å gi innspill til:

  • hvordan norsk helseindustri kan posisjonere seg på best mulig måte
  • hvilke rammer og verktøy bedriftene trenger
  • hvilke tiltak som bør iverksettes for at næringen skal kunne ta en rolle som ledende innovatør, næringsaktør og eksportør nasjonalt og internasjonalt

LMI og Oslo Cancer Cluster inviterer derfor til diskusjon og innspillsmøte mandag 26. november 2018 kl. 13 i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, Ullernschausseen 64, Jonas Einarsson auditorium, 2. etasje.

Møtet vil bli fasilitert av Jan Glendrange fra ZYNK, som også er prosjektleder for posisjoneringsprosjektet.

Vi håper dere vil ta dere tid til å gi oss viktige innspill som deretter vil bli videreformidlet til sentrale beslutningsaktører.

Siden det er lunsjtid vil det bli servert wraps og kaffe.

På vegne av LMI og Oslo Cancer Cluster: Velkommen!

Registration Form

Bookings are no longer available for this event.

Print This Post