- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Internship at Department of Tumor Biology

Science students from Ullern High School will be interning at the Department of Tumor Biology at Oslo University Hospital from December 1 – 5. This is an activity facilitated by Oslo Cancer Cluster due the educational agreement between the cluster and Ullern High School.

Read more about this internship here. [1]

Realfagselever ved Ullern videregående skole er på utplassering ved Avdeling for Tumorbiologi, Institutt for Kreftforskning, Oslo universitetssykehus fra 1.-5. desember. Dette er i regi av det skolefaglige samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.