- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Kickoff Horisont Europa – Helse

Norges forskningsråd inviterer til gratis digitalt arrangement med tema Horisont Europa og helse den 27. april 2021, kl. 09.00 – 10.00.

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa [1], har startet. Sammen med andre europeiske land kan vi i Norge bidra til å løse store samfunnsutfordringer blant annet innen helse, mat, digitalisering, fornybar energi, klima og samfunnssikkerhet. Her ligger det store muligheter for norske aktører som vil samarbeide med de beste i Europa og nå ut til nye markeder.

Horisont Europa er delt inn i tre hoveddeler. Utlysningene om samfunnsutfordringene er samlet i søyle 2.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til en kickoff-serie som gir innblikk i hva som ligger i de ulike tematiske inndelingene i søyle 2. I tillegg har vi laget en egen kickoff for forskningsinfrastruktur. Mange av temaene i kickoffene er tverrgående. Jobber du for eksempel innen temaet klima, vil du finne elementer av dette i flere av de tematiske sendingene.

I arrangementene får du presentert

Du kan sende inn skriftlige spørsmål som vil bli besvart underveis i sendingen.

Se også denne oversikten over nasjonale kontaktpunkter (NCP) [2] som kan hjelpe deg videre.

Program

Møteleder: Bente Bakos, koordinator for nasjonale kontaktpersoner til Horisont Europa.

Les mer her [3]

MELD DEG PÅ [4]