Kreftkostnader i Norge


Event Details


Kreftkostnader i Norge:

Hvor ligger de største kostnadene? Hvilken kreftform er dyrest?

På seminaret vil en ny og omfattende analyse av kostnader ved kreft bli presentert. I tillegg får vi spennende perspektiver på kreft og kostnader

Av hensyn til møteromskapasiteten ber vi om påmelding til ems@osloeconomics.no.

Send gjerne invitasjonen videre til andre som du tenker kan ha interesse av temaet.

 

Program

  • Velkommen! Erik Magnus Sæther, Oslo Economics og Hilde Bech, Bristol-Myers Squibb
  • Kreft og kostnader – Hva blir helsetjenestens utfordringer de neste 10 år? Sissel Husøy, divisjonsdirektør helseøkonomi og finansiering, Helsedirektoratet
  • Kreftkostnader i Norge: Presentasjon av resultater. Ivar Sønbø Kristiansen, professor em. Universitetet i Oslo og Oslo Economics
  • Lungekreft gir høye kostnader for pasienter og samfunn. Kan vi gi et bedre behandlingstilbud, og hvilke utfordringer møter vi da?
    Odd Terje Brustugun, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
  • Hvilke dilemmaer møter politikerne, og hvor er det særlig behov for bedre kunnskap?

Kommentar ved Sveinung Stensland, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Høyre

Kommentar ved Ruth Grung, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Arbeiderpartiet

  • Hva er som forventet i analysene? Hva overrasker? Hva bør være fokus i årene fremover?

Kommentar ved Giske Ursin, Kreftregisteret

Kommentar ved Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen

Last ned program her: Program: Kreftkostnad i Norge

Kreft er på vei forbi hjerte- og karsykdom som den vanligste dødsårsaken i industrialiserte land. Samtidig lever stadig flere med en kreftsykdom.

Oslo Economics har utarbeidet en analyse basert på registerdata, ved hjelp av en referansegruppe med fremtredende krefteksperter og representanter fra Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen, gjort et forsøk på å fylle kunnskapshullet.

 

Bristol-Myers Squibb har finansiert arbeidet, men har ikke vært involvert i design, analyser eller rapportering.

 

Print This Post