KUR: KompetanseUtvikling i Realfag: EPIGENETIKK


Event Details


Dette er et tilbud til realfagslærere i Osloskolen:

Foredrag av representanter fra Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, Avdeling for medisinsk genetikk og seksjon for biokjemi ved Universitetet i Oslo.

Føler du at du trenger faglig påfyll i realfag? Gjennom vårt samarbeid med Oslo Cancer Cluster har vi på Ullern lyst til å
invitere interesserte lærere i Osloskolen til å tilbringe en ettermiddag sammen med både realister og andre lærere, der vi i felleskap lærer noe nytt, spennende og relevant for vår hverdag.

Er du realfagslærer og jobber i Osloskolen er du hjertelig velkommen til å delta. Hvis du underviser i andre fag der temaet for kvelden er relevant, for eksempel innen helsefag eller kroppsøving, må du også gjerne komme. Opplegget er gratis, men du må melde deg på slik at vi vet hvor mange som kommer, og dermed kan beregne riktig i forhold til innkjøp av mat.

I 2014 hadde vi de første samlinger i KUR. Kaare Norum holdt et engasjerende foredrag om ernæring og Johan Moan holdt foredrag om Sol og D-vitamin sammen med Kreftforeningen. Vi har også hatt samling om temaet hjerneforskning, med representanter fra Nansen Neuroscience Network, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Pet-senteret og Pharmasum      Therapeutics. Kveldene ga mersmak, så derfor ønsker vi å gjenta suksessen: Vi inviterer til ny samling 3. november!

Vi tror at dette kan være en anledning til både å lære noe nytt, og til å bli bedre kjent på tvers av skoler og skoleslag. Kanskje vi kan få til noen gode samarbeid på tvers av skoler? Epigenetikk er et meget sentralt tema i biologisk og medisinsk forskning, og svært sentralt i diskusjoner rundt arv og miljø. Vi håper du har lyst til å dele denne kvelden med oss!

 

Dato: 3. november 16.30 – 19.30
Sted: Ullern videregående skole, Ullernchausseen 66. Møt opp i foajeen. Det vil bli skiltet.
Påmelding:  http://goo.gl/forms/gfgXGchXK7
NB: Hvis du ikke kan klikke deg videre fra lenken, kopier den inn i adressefeltet.
LAST NED PROGRAM

Program:

16.30 – 17.00: Registrering, servering av mat og drikke, og mingling med gode kollegaer

17.00 – 17.15  Generell introduksjon om epigenetikk ved Professor Guro Elisabeth Lind, Institutt for kreftforskning, OUS

17.15 – 17.30: Epigenetikk i kreftperspektivet ved Professor Guro Elisabeth Lind, Institutt for kreftforskning, OUS

17.30 – 18.00:  Epigenetisk variasjon og sykdom ved Professor Dag Erik Undlien, Avdeling for med. Genetikk, UiO

18.00 -18.15:   Kaffe og mingling

18.15 – 18.45:  Epigenetic regulation of cell diffirentiation and reprogramming ved Professor Philippe Collas,

Avdeling for molekylær medisin, UiO

18.45—19.00:  Q & A

19.00 – 19.30:  To caseoppgaver om temaet ved Professor Guro Elisabeth Lind, Institutt for kreftforskning, OUS .

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen!

Vi gleder oss! Hilsen realistene på Ullern og Oslo Cancer Cluster

 

 

Print This Post