- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

LIVE PODKAST: Persontilpasset kreftmedisin

Live podkast fra Radiumhospitalets forskningsstiftelse (RADFORSK).

Temaet vil være «Persontilpasset kreftmedisin – en nær framtid takket være norsk forskning?»

Moderator: Jónas Einarsson og Elisabeth Kirkeng Andersen

Norsk forskning og teknologi kan i nær framtid bidra til at kreftpasienter får rett behandling til rett tid, tilpasset den kreftformen akkurat de har.

Professor Erik Fosse og professor Håvard Danielsen kommer for å fortelle oss om de siste teknologiske gjennombruddene fra to prosjekter som kobler digitalisering med dyp medisinsk forståelse: BigMed og DoMore!

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel kommer også og snakker om hvorfor norske kreftpasienter trenger ny innovasjon og hva Kreftforeningen gjør for å få innovasjon ut til pasientene.

Program:

Norske kreftpasienter trenger at forskning og innovasjon tas i bruk i sykehus-Norge

Hva gjør DoMore! og BigMed for å ta oss et skritt nærmere en mer persontilpasset kreftbehandling?

Dørene åpner 16:30 og vi med lett bevertning.