LMI: Tidligfasekapital gir mulighet for nye vekstnæringer


Event Details


Stor satsing på forskning, innovasjon og kommersialisering – Tidligfasekapital gir mulighet for nye vekstnæringer

LMI arrangerer frokostmøte hvor fokuset på egenkapital i tidlig fase er temaet. Hvordan kan vi videreutvikle kunnskapsbaserte næringer gitt innovasjonssatsingen det nå legges opp til, og hvordan ser aktørene som bidrar med egenkapital i den tidlige utviklingsfasen sin rolle? Kom og hør og delta i debatten!

 

Program:

Velkommen 

v/Karita Bekkemellem, Adm.dir Legemiddelindustrien (LMI)

Investinors muligeheter som VC-aktør innen helsenæringen

v/Geir Ove Kjesbu, Adm.dir, Investinor

 

Såkornmidler  – status over tilgjengelighet og mulighetsrom med nye pollensåkornmidler

v/Sveinung Hole CEO, Bergens Forskningsstiftelse

 

Business angels –  en nødvendig utløsende faktor

v/Hans Ivar Robinson, Managing director, Birk Venture

 

Diskusjon

 

Møteleder og ordstyrer, Tom Pike, Styreleder i flere helsebedrifter og medlem av HO21-rådet

 

Møtet er gratis, men påmelding er nødvendig for deltagelse.

 

VELKOMMEN

 

Print This Post