- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Mediaelever fra Ullern på utplassering hos OUS

I uke 41 vil 2 elever fra MK ved Ullern videregående skole være på utplassering hos kommunikasjonsavdelingen hos Oslo universitetssykehus.
Dette er tredje gangen OUS har medialever fra Ullern på utplassering. Dette skjer i regi av den skolefaglige avtalen mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.