- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Pressefrokost persontilpasset kreftmedisin

Oslo Cancer Cluster og Kreftforeningen inviterer til pressefrokost om persontilpasset kreftmedisin.

Vi ønsker med dette å gi journalister en kort introduksjon til et spennende område innen moderne kreftbehandling, både fra forsknings- og utviklingssiden: «Persontilpasset kreftmedisin – muligheter og begrensninger»

De siste ni årene har Kreftforeningen øremerket midler til 64 ulike forskningsprosjekter gjennom den årlige innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft. I år, som i fjor, er tema for aksjonen personlig tilpasset kreftbehandling: fremtidens kreftbehandling. Møt de ledende forskerne og ressurspersoner innen fagfeltet – få ny innsikt og knytt kontakter.

PROGRAM/Last ned program her [1]
Moderator: Erik Vigander, pressesjef i Kreftforeningen

0830–0840 Velkommen og introduksjon til temaet fra pasientens perspektiv
Anne Lise Ryel, generalsekretær iKreftforeningen

0840–0850 Hva er egentlig persontilpasset kreftmedisin?
Reino Heikkilä, konst. leder avdeling for kreftbehandling, OUS

0850–0900 Norges største forskningsprosjekt innen persontilpasset kreftmedisin
Ola Myklebost, leder Norwegian Cancer Genomics Consortium

0900–0910 Persontilpassete medisiner i kreft- behandling i dag og hva kommer?
Odd Terje Brustugen, kliniker ved Radiumhospitalet, OUS

0915–0920 Norske biobanker og helseregistre kan bidra til å utvikle persontilpasset medisin
Ove Solesvik, daglig leder i Lifandis

0920–0930 Skreddersydd vaksine mot hjernekreft
Iver Langmoen, professor ved Universitetet i Oslo og OUS

Du kan melde deg på ved å følge denne lenken: http://www.deltager.no/kreftforeningen/pressefrokostocc [2]