Produksjonsdagen 2017


Event Details


Norges Farmaceutiske Forening ønsker alle velkommen som jobber med eller som er interessert i farmasøytisk produksjon på Produksjonsdagen!

Produksjonsdagen er et åpent arrangement.

Målgruppe
Arrangementet retter seg mot

  • dere som jobber i en produksjonsbedrift
  • øvrige som er interessert i farmasøytisk produksjon

Deltakeravgift
Gratis for alle

Mål for dagen
Hovedmålet med dagen er å

– møte andre involverte i farmasøytisk produksjon
– høre hva andre gjør for å få suksess
– få en bedre oversikt over legemiddelproduksjon og industri i Norge

Invitasjon vil bli sendt ut til medlemmer på mail. Påmelding skjer via Quest-back-lenken.
Ikke-medlemmer melder seg på via lenke her. 

Påmeldingsfrist mandag 18.september kl 08.00.

Lysr på mer informasjon? Besøk Norges Farmaceutiske Forening her.

Print This Post