Prosjektverksted hos Forskningsrådet


Event Details


Dette verkstedet vil være relevant for søkere til SkatteFunn (garantifrist 1. september) og Forskningsrådets innovasjonsprosjekter (søknadsfrist 12. oktober

Har din bedrift en idé og trenger forskning for å realisere den?
Da bør du delta på Prosjektverksted!

Kunnskap er viktig for å utvikle eller forbedre produkter og tjenester og åpne nye markeder. Enten du har en idé eller er i gang med å lage en søknad til et forsknings- og utviklingsprosjekt, kan du dra nytte av å være med på vårt prosjektverksted.

Faglig innhold
Målet med kurset er å gi deg redskapene og ferdighetene for å utvikle et godt forskningsprosjekt. Du vil få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

Blant annet vil du få en:

  • Presentasjon av verktøy for å strukturere et godt FoU-prosjekt/IPN-Prosjekt
  • Gjennomgang av en del relevante evalueringskriterier
  • Noen eksempler på prosjektbeskrivelser som kommuniserer godt/ikke fullt så godt
  • Gjennomgang av innsendte skisser

 

Praktisk informasjon og individuelle samtaler
Vi ber deltakere som ønsker å jobbe med sin idé på kurset om å fylle inn vedlagte mal for Prosjektskisser og sende i forkant av Prosjektverkstedet.

Det vil bli mulighet for individuelle samtaler med en rådgiver i etterkant av Prosjektverkstedet i tidsrommet kl 14.15-15.15. Hvis du ønsker en samtale, ber vi deg å krysse av i påmeldingsskjemaet. Som grunnlag for en samtale anbefaler vi å fylle ut del 1 og 2 i vedlagte Prosjektverksted skissemal, hvis man også har noe under del 3 er det en fordel. Den skal sendes til Kristin Dawes, krid@forskningsradet.no. Frist for innsending av skisser til Prosjektverksted 25. august er 18. august. Vi tar et lite forbehold om kapasitet hos våre rådgivere.

 

Påmelding og program: http://forskningsradet.pameldingssystem.no/prosjektverksted-lysaker2

 

Har du spørsmål om arrangementet kan du ta kontakt Kristin Dawes på telefon 94 14 93 51.

Print This Post