Samarbeid om forskningsstøttet innovasjon i offentlig sektor


Event Details


Forskningsrådet arrangerer et stort mobiliseringsmøte for offentlig sektor.

Forskningsrådet ønsker å invitere til et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. Møtet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og De regionale forskningsfondene og er særlig interessant for dem som er:

  • I OFFENTLIG SEKTOR med interesse for forskningsstøttede innovasjonsprosjekter og Forskningsrådets aktiviteter på dette området
  • Interessert i innovative anskaffelser
  • Potensielle partnere i prosjektene/aktuelle forskningsmiljø/sivilsamfunn/bedrifter
  • Potensielle søkere/inkludert de som allerede har søkt om og/eller fått forprosjekt i FORKOMMUNE /Regionale forskningsfond
  • Potensielle søkere om Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IPO) i andre programmer
  • Potensielle søkere til Regionale Forskningsfond
  • Potensielle søkere til Horisont 2020 på dette området
Print This Post