Students experimenting in the laboratory.

Samarbeidsdager for 1. klasse på Ullern vgs.


Event Details


Samarbeidsdagene er del av samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole.

For fjerde gang arrangerer vi samarbeidsdager for alle 1. klassingene ved Ullern videregående skole. Aktivitetene pågår fra klokken 9.15 til 11.30 begge dager.

360 nye elever får en halv times foredrag om historien til Radiumhospitalet og Ullern videregående skole på Montebello, og om hvordan idéen til Innovasjonsparken så dagens lys. Deretter får de omvisning i Innovasjonsparken.

Hensikten med samarbeidsdagene er at elevene skal forstå litt mer av samarbeidet i parken og hva slags muligheter det åpner for dem gjennom skoleårene på Ullern. Utplasseringer og samarbeid med forskning og næringsliv er noen muligheter. Du kan lese mer på skolesamarbeidets egne nettsider: skolesamarbeid.oslocancercluster.no

Print This Post