Stephen Friend, SAGE Bionetworks: “The digital patient: Exiting the Age of Priestly Medical Advice”


Event Details


Professor Stephen Friend, SAGE Bionetworks, Seattle, USA holder foredrag på Det Norske Videnskaps-Akademi med tittelen “The digital patient: Exiting the Age of Priestly Medical Advice”.

Møtet er åpent for alle interesserte. Ingen påmelding nødvendig. Under er et kort sammendrag av foredraget. I vedlegget er det mer informasjon om foredragsholderen.
Mer info her.

Sammendrag:

I dagens medisin er det en asymmetri mellom lege og pasient, i den forstand at pasienten er en passiv mottaker av informasjon og behandling. Pasienten representerer en dårlig utnyttet ressurs som er villig til og i stand til å bidra betydelig til både diagnostikk og behandling. Kontinuerlig tilbakemelding fra individuelle pasienter kan gi betydelige bidrag og endre vår tilnærming til både diagnostikk og behandling. Det har blitt utviklet ‘app’er som pasienter kan bruke til å rapportere til forskere og til sine leger. Potensialet for slik rapportering er stort for sykdommer som diabetes, Alzheimer, Parkinson, kreft, flere sjeldne tilstander og syndromer og til og med søvnproblemer. Publikum bør ha en rolle både som finansiører, understøtting av forskning og som pasienter. Friend vil presentere sitt nyskapende arbeid med å lage bærbare, elektroniske enheter for enkel rapportering av viktige parametre og diskutere hvordan en slik utvikling kan bringe diagnostikk og klinikk fra Middelalderen og over i Opplysningstiden.

 

Print This Post