- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Temakveld med KUR og MNT-forum: Immunterapi

Tekna og Oslo Cancer Cluster arrangerer i samarbeid med Ullern videregående skole et eget møte om immunterapi  for realfagslærere i Oslo og Akershus.

Informasjon, program og påmelding gjøres her.  [1]