- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Ullern-elever på utplassering hos tumorbiologien Radiumhospitalet

I uke 49 skal en gruppe realfagselever fra Ullern videregående skole være på utplassering hos tumorbiologen på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Dette er 6. gangen elevene er på utplassering her, og de skal lære seg hvordan kreftforskere jobber på laben.

Se artikkel om utplasseringen her. [1]