- Oslo Cancer Cluster - https://oslocancercluster.no -

Åpen dag Ullern videregående skole

Ullern videregående skole arrangerer  Åpen dag på Institutt for Kreftforskning, i forbindelse med at Ullern videregående skole flytter inn i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark [1] til skolestart 2015.

Elever og foreldre til elever i Oslo-skolene er hjertelig velkomne for å få mer informasjon om hva Ullern videregående skole kan tilby deg.