WORKSHOP – REAL WORLD DATA


Event Details


Velkommen til workshop om hvordan vi best mulig kan bruke Real World Data i forskning og utvikling. I denne workshopen tar vi særlig for oss lungekreft som eksempel.

Vi ønsker å belyse temaer relatert til Real World Data hos Kreftregisteret med eksempler innen lungekreft.

Vi ønsker med dette velkommen til workshop hos Kreftregisteret 16. desember fra kl 09:00.

På denne workshoppen kommer vi til å gå igjennom Kreftregisterets hoveddatabase, samt Kvalitetsregisteret for lungekreft.

Fokus vil være på hvilke variabler som finnes i registrene og kvaliteten på tilhørende data, og vi ser på hvilken nytte legemiddelindustrien kan ha av disse variablene.

Til slutt ser vi på hva som gjøres av utvikling hos Kreftregisteret fremover, og hvordan vi sammen kan bidra til best mulig utnyttelse av Real World Data i Kreftregisteret.

Detaljert program følger…

Enn så lenge – hold av datoen!

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/kalender/arrangementer/workshop—real-world-data/

Print This Post