DnB og Abbvie inviterer til åpent møte i forbindelse med Arendalsuka den 13. august. Temaet for møtet er: Hvordan skape en sterk norsk biotek-sektor. Fra ord til handling. Du møter flere kjent navn fra politikken og næringslivet. Håper at du har anledning til å bli med på en spennende diskusjon om hvordan vi skal komme […]

Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet inviterer til debatt om hvordan vi kan skape vekst og næringsutvikling – og Oslo Cancer Cluster sin daglige leder Ketil Widerberg argumenterer for økt satsing på helsklynger.  Den norske helsenæringen er voksende, og gjør seg bemerket internasjonalt. Kombinasjonen av et godt fungerende helsevesen, høy forskningskvalitet, innovative bedrifter, helseregistre og biobanker […]

Oslo Cancer Cluster,Universitetet i Oslo, Legemiddelindustrien, Dagens Medisin, Kreftforeningen og Folkehelseinstituttet inviterer til seminar under Arendalsuka. I partiprogrammene står det mye som bra om helse og helsenæring. Men nå må festtalene bli til handling. Og mye faller mellom forskjellige stoler og forskjellige departementer. Hva og hvor er the missing link? Medvirkende Bent Høie, helse- og […]