Big data og maskinlæring kan gi oss bedre innsikt i sykdommer, medisin som er individuelt tilpasset og mer presis diagnostikk. Mengden innsamlede helsedata øker sterkt. I tillegg til helsevesenets befolkningsundersøkelser og fortløpende medisinske undersøkelser, samler enkeltpersoner inn egne helsedata gjennom alt fra enkle aktivitetsarmbånd til bærbart medisinsk utstyr. Samtidig er gen-testing i ferd med å […]