Forskningsrådet arrangerer et stort mobiliseringsmøte for offentlig sektor. Forskningsrådet ønsker å invitere til et inspirasjons- og informasjonsmøte for alle som er involvert i innovasjonsprosjekter, med eller for offentlig sektor – og alle som har ideer til slike prosjekter. Møtet er et samarbeid mellom Forskningsrådet og De regionale forskningsfondene og er særlig interessant for dem som […]